محل تبلیغات شما

ویزای شینگن چیست ؟

برای ورود به منطقه شنگن نیاز بهویزای شینگن(Schengen Visa)دارید. این ویزا ورود به ۲۶ کشور عضو این پیمان را جواز می دهد و دارنده این ویزا خواهد توانست برای مدت زمان و شرایطی مشخص به هریک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کند.

ماهیت و هدف از سفر متقاضی تعیین کننده نوع و مدت زمان ویزای شینگن خواهد بود. به بیان دیگر اینکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است یا انجام فعالیتی تجاری و یا صرفا توقف چند ساعته در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، نوع ویزا و مدت اعتبار آن را تعیین خواهد کرد.

ویزای شینگنمی تواند توسط هر یک از کشورهای عضو این پیمان صادر شود و با رعایت برخی قوانین، دارنده آن می تواند در مدت زمان اعتبار ویزا بدون مشکل در هر یک از کشورهای منطقه شینگن تردد نماید.

انواع ویزای شینگن

بسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین می گردد. نوع این ویزا از طرفی مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد. بنابراینانواع ویزای شنگنتعیین کننده نحوه و شرایط ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود.

این ویزا به ۳ دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

  • ویزای اتحادیه شینگن یا (Uniform Schengen Visa (USV
  • ویزای اعتبار محدود منطقه ای یا (Limited territorial validity visa (LTV
  • ویزای ملی یا National Visa

همه چیز درباره ویزای شینگن

شینگن ,ویزای ,ویزا ,مدت ,visa ,اعتبار ,این ویزا ,ویزای شینگن ,از کشورهای ,کشورهای عضو ,مدت زمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی