محل تبلیغات شما

ikatourویزای شینگن چیست ؟

برای ورود به منطقه شنگن نیاز بهویزای شینگن(Schengen Visa)دارید. این ویزا ورود به ۲۶ کشور عضو این پیمان را جواز می دهد و دارنده این ویزا خواهد توانست برای مدت زمان و شرایطی مشخص به هریک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کند.

ماهیت و هدف از سفر متقاضی تعیین کننده نوع و مدت زمان ویزای شینگن خواهد بود. به بیان دیگر اینکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است یا انجام فعالیتی تجاری و یا صرفا توقف چند ساعته در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، نوع ویزا و مدت اعتبار آن را تعیین خواهد کرد.

ویزای شینگنمی تواند توسط هر یک از کشورهای عضو این پیمان صادر شود و با رعایت برخی قوانین، دارنده آن می تواند در مدت زمان اعتبار ویزا بدون مشکل در هر یک از کشورهای منطقه شینگن تردد نماید.

انواع ویزای شینگن

بسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین می گردد. نوع این ویزا از طرفی مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد. بنابراینانواع ویزای شنگنتعیین کننده نحوه و شرایط ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود.

این ویزا به ۳ دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

  • ویزای اتحادیه شینگن یا (Uniform Schengen Visa (USV
  • ویزای اعتبار محدود منطقه ای یا (Limited territorial validity visa (LTV
  • ویزای ملی یا National Visa

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی